Fritidshus som du kan köpa ritningar till

Under åren har vi skissat på flera mindre hus i olika storlekar som kan passa som Fritidshus eller mindre villor om man skulle önska bo där permanent. 
Nu delar vi med oss av några hus som du kan köpa arkitektritningar till.

 


Vi säljer arkitekt- och konstruktionsritningar till dom mindre huset på 40 och 50 kvm medan vi erbjuder arkitektritningar för bygglov till dom större husen.
Vi ritar in huset på tomtkartan och gör eventuella uppfyllnader/utgrävningar på fasadritningar och situationsplan.

Krävs omfattande markritningar för marklov tillkommer timpris för ändringarna. Detta kommer vi överens om vid beställning av ritningarna.
Önskar ändringar på ritningarna tillkommer också timpris som vi kommer överens om innan vi levererar ritningarna för bygglov.

Tillsammans med bygglovsansökan tillkommer ett upphandlingsunderlag med beskrivning av standard på huset och förslag till listverk, golv och leverantörer. I upphandlingsunderlaget presenteras alla 3D bilder så att man kan skicka dessa till byggare och husföretag tillsammans med bygglovsritningarna för att beräkna pris på huset.

Innan du beställer ritningar är det viktigt att du kollar vilka planbestämmelser som finns på din fastighet. I planbestämmelserna står det hur stort och högt man får bygga. Ibland står även taklutningsbegränsningar. 
Det är viktigt att följa planbestämmelserna om du önskar få beviljad bygglov.

Innan du beställer ritningar behöver du beställa en tomtkarta från kommunen. Det är en sk Nybyggnadskarta som krävs. Vi behöver också få planbestämmelserna så vi kan hjälpa att kontrollera att huset håller sig inom gällande ramar.

Beställning av ritning skickas till dreamsandcoffee@gmail.com
Ring Heidi Mikalsen som är arkitekt för det aktuella huset för mer information.
Du når Heidi dagtid vardagar på telefon: 0703-998755.

 


När det gäller priser på färdigt hus varierar det en hel del beroende på materialval och vem som bygger huset.
Mina hus brukar hamna på ett kvadratmeterpris på mellan
22 - 26.000,- kr kvadratmeter boyta och då handlar det om nyckelfärdigt hus med platta på mark. Markarbete tillkommer.
Har man full nockhöjd i många av rummen stiger priset då det är mera yta att bygga. Väljer man ett enplanshus är priset också högre.
Priset på färdigt hus varierar stort beroende på val av köksleverantör och badrum. Även golv, listverk, fönster och typ av spröjs påverkar slutpriset. Det är därför svårt för mig att kunna prissätta huset i detalj.

Fritidshuset "Heidi" 40 kvm


Fritidshuset "Louise" 40 kvm


Fritidshuset "Heidi" 50 kvm


Fritidshuset "Heidi" 61 kvm


Fritidshuset "Sekel" 60 kvm


Fritidshuset "Heidi" 80 kvm


Fritidshuset "Heidi" 96 kvm


Fritidshuset "Heidi" 120 kvm