Attefallshuset "PERNILLA" 30 kvm


Attefallshuset "PERNILLA" 30 kvm är ett ljust och rymligt komplementbostadshus med en byggnadsarea på 30 kvadratmeter  och en boyta på 23 kvadratmeter. Yttermåtten är 8,450 x 3,55 meter.

Ovan visas bilder där verandadörrar och sidofönster är djupa respektive höga. Beroende på placering av hus, insyn, känsla och önskemål kan du välja olika höjder. Meddela detta vid beställning av ritning. Det kostar ingen extra att ändra mittfönstrens höjder.

Detta huset har ett rymligt allrum med ett fullutrustad kök, hall och ett badrum med plats för både tvättmaskin, handfat, dusch och toalett. Badrummet är tillgänglighetsanpassad och huset kan användas som komplementbostad. Loftet som har en nockhöjd på 110 cm kan användas som både sovloft och förvaring. 

Huset har en totalhöjd på 4 meter. Takhöjden på insidan är 3,4 upp till nock och 2,10 m takhöjd i hall och badrum. Taket har en lutning på 25 grader. Sovloftet har en nockhöjd på 1,10 m så det är ingen ståhöjd där uppe. Det är endast ett krypinn, men det går ändå bra att sova två personer där uppe.

För att komma upp på loftet har jag tänkt en stege som kan flyttas undan vid behov.

Huset är ritat på plintgrund, men det bifogas ritningar på platta på mark om man hellre vill välja det alternativet.

Detta Atteffallshus är tillgänglighetsanpassad och kan användas som komplementbostadshus.
Huset är fullt isolerad och kan användas året om.

3D bilderna visar endast ett förslag till inredning. Du är helt fri att inreda som det passar dig och dina behov bäst.


Välkommen på en virtuell rundvandring i Attefallshuset Pernilla 30 kvm:

 


Attefallshuset med höga resp djupa fönster:

För bygganmälan till Attefallshus 30 kvm krävs Arkitekt- och konstruktionsritningar samt brandskyddsbeskrivning. Priset för detta är kr 12.500,-. inkl moms.
I ritningarna ingår förutom Fasad-, plan- och sektionsritningar även konstruktionsritningar med u-värdesberäkning. V/A ritningar finns och ventilation är beskriven. 

Det tillkommer kr 3.000,- om du önskar mindre förändringar såsom spegelvändning eller flytt/borttagning av fönster.

Önskar du att jag ritar in huset på situationsplanen tillkommer en kostnad om kr 2.500,-
Jag ritar in huset på tomtkartan och justerar fasadritningarna på ändringar på markhöjden om det behövs.
Jag behöver då tomtkartan som du får av kommunen som pdf-fil eller DWG-fil samt en skiss över var du önskar huset placerat.

Beställning av ritningarna sker bäst genom formuläret under fliken Attefallshus ritningar.

Ritningarna är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande vilket i detta fallet är Heidi Mikalsen på Dreams & Coffee AB. Ritningarna får endast användas till den fastighet som jag skriver ut ritningarna till.

Nedan finns en funktion där du kan uppleva en virtuellt rundvandring där du kan gå runt i huset i din egen takt. Klicka på 'Load Model' nedan så kommer programmet öppna upp. För att få den mest optimala uplevelsen av huset går du in på Rendering Techniques under fliken View och väljer Standard istället för Basic som den först är inställd på.

 

View Attefallshus 30 kvm - PERNILLA in Chief Architect’s 3D Viewer.

Nedan visas 3D bilder på nedre plan och sovloft. 


Nedan visas inredningbilder med höga respektive djupa fönster.
Beroende av insyn, känsla, stil och önskemål kan man välja olika.

 


Just i detta förslaget finns ett stort rum. Detta kan delas i två så att man får ett sovrum eller sovalkov. Titta gärna på Attefallshuset Heidi som har samma planlösning som Attefallshuset Pernilla, men där det finns en glasvägg mellan dom två rummet. Det är dina behov som styr hur du önskar att ha det.
 


På sovloftet finns det plats för två personer att sova. Det är lågt i tak (endast 1,1 m vid högsta punkt) med då taklutningen endast är 25 grader känns det endå relativt rymligt.
Man kommer upp till sovloftet via en stege som kan placeras mot vägg när man inte använder det. På så sätt spar man värdefull yta. Det är lätt att ta sig upp via stegen.

 


I presentationen av huset har jag valt att ha mindre fönster än vad som presenteras på andra Attefallshus. Om du önskar längre fönster kan du självklart få det. Nedan visas huset med längre  fönster som skulle passa bättre om huset skulle användas som poolhus eller om man inte har så mycket insyn.
Ett alternativ är även att ha vikdörrar på glasparitet i mitten om huset. Dina önskemål styr husets utformning.

 

loading...


Jag rekommenderar att du väljer en kulör som samstämmer med huvudhusets kulör. Huset får olika karaktärer beroende på fasadkulör och takbeklädnad. Nedan visas en bildserie på olika kulörer och takbeklädnader:
 

loading...