Attefallshus - ritningar
 

Vi är arkitekter och säljer kompletta arkitekt- och konstruktionsritningar som krävs för bygglov och bygganmälan. Pris för Arkitekt- och konstruktionsritningar för bygganmälan och bygglov är
kr 12.500,- inkl moms.

Nedan presenteras flera Attefallshusmodeller som du kan köpa ritningar till. Vi erbjuder ritningar till både 25 och 30 kvm stora Attefallshus samt ritningar till en Friggebod på 15 kvm.  
Klicka på bilden nedan av önskad Attefallshus så får du mer information om huset.

Om du skrollar längst ned på sidan hittar du beställningsformuläret som du kan fylla i för beställning av ritningar.

Mer av information om priser och beskrivning av både husen och ritningspaketet hittar du längre ned på sidan. Hoppas du hittar något som passar dig och dina behov.

 

30 kvm

30 kvm PERNILLA
30 kvm NINA
30 kvm FREJA
30 kvm FANNY
30 kvm EWA


25 kvm
 

25 kvm HEIDI
25 kvm FRIDA
25 kvm MARIT 25 kvm MARIT


 
15 kvm Friggebod

15 kvm MARIT
30 kvm HEIDI
30 kvm LOUISE
30 kvm KRISTINA
30 kvm VICTORIA
30kvm LINNEA
25 kvm KRISTINA 25 kvm KRISTINA
25 kvm LINNEA 25 kvm LINNEA 

30 kvm MARGIT
30 kvm OLIVIA
30 kvm FRIDA
30 kvm MARIT

 

25 kvm EWA
25 kvm LOUISE 25 kvm LOUISE


 

Attefallshus - Köp av ritningar


Vi är arkitekter och säljer kompletta arkitekt- och konstruktionsritningar som krävs för bygglov och bygganmälan. Pris för Arkitekt- och konstruktionsritningar för bygganmälan och bygglov är
kr 12.500,- inkl moms.

Byggandet av huset får man själv ansvara för genom att antingen göra det själv, låta en byggare eller husföretag sätta upp det. Några tillverkare av Attefallshus har vi länkat till under fliken TILLVERKARE AV ATTEFALLSHUS till vänster i menyn.


I ritningsunderlaget på ca 8 sidor ingår:

 • Måttsatta arkitektritningar med fasad-, plan- och sektionritningar. Fönster och dörrar beskrivs med modulmått för att lättare göra upphandling hos fönster och dörrleverantörer.
 • Konstruktionsritningarna beskriver materialval och virketsstorlekar på väggar, tak, infästningar och grund.  Ritningar för både plintgrund och platta på mark finns med.
 • U-värdesberäkningar.
 • Vatten och avloppsritningar.
 • Beskrivning av ventilation.
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Kontrollplan
 • Köksritningar


El-ritningar, detaljerad byggbeskrivning och måttsatt materiallista ingår INTE.

Heidi Mikalsen, Dreams & Coffee AB står för arkitektritningarna och Rolf Sundberg, Sundberg Byggkonsult står för konstruktion och U-värdesberäkningarna.

Det enda du själv behöver göra är att rita in husets storlek på en tomtkarta som du får från Stadsbyggnadskontoret där du bor.

För kr 2.500,- extra kan vi lägga in huset med aktuella mått och avstånd till tomtgräns på tomtkartan som du får av kommunen i pdf eller DWG format. vi justerar också fasadritningarna med eventuell uppfyllning och utgrävning av mark om tomten är kuperad.

© Ritningarna och bilderna är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande vilket i detta fallet är Heidi Mikalsen på Dreams & Coffee AB. Ritningarna får endast användas till den fastighet som vi skriver ut ritningarna till.

Vissa kommuner kan kräva att du anlitar en kontrollansvarig. Andra kommuner godkänner att du själv tar fram en kontrollplan. Kontakta kommunen för att se vad som krävs för Attefallshus för din fastighet. Förslag till kontrollplan finns med i ritningsunderlaget.

Innan du köper ritningar för ditt Attefallshus föreslår vi att du kollar med din kommun vad som gäller för din fastighet. Det kan variera stort mellan kommuner och områden. I vissa områden får man inte alls bygga Attefallshus.


Enligt Boverket får Attefallshus uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans. 
Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.


Våra 30 kvm stora Attefallshus är alla tillgänglighetsanpassade och kan användas som komplementbostadshus.

Besök Boverkets hemsida för mer information och kontakta din kommun om vad du får bygga innan du beställer ritningar.

30 kvadrat Attefallshus
30 kvadrat Attefallshus


Alla våra 30 kvm Attefallshus är tillgänglighetsanpassade enligt gällande regler för komplementbostadshus. Av dom 25 kvm stora Attefallshusen är Attefallshuset Louise inte tillgänglighetsanpassad.

Skall du ha ditt hus som komplementbostad måste det vara tillgänglighetsanpassad. Skall du endast ha det som gästhus eller fritidshus behöver det inte vara det. Tänk efter vilka behov du har och se om du kan hitta ett hus som passar dig. Du kan läsa mer  om modellerna och se fler bilder på varje hus i menyn till vänster.


Attefallshusen som vi presenterar är fullisolerade och lämpade som bostad eller gästhus året runt.

Olika kommuner tolkar Attefallsreglerna olika så kolla med din kommun hur dom väljer att tolka Attefallsreglerna och hur du får bygga på din fastighet.

 

Pris för arkitekt- och konstruktionsritningar på Attefallshusen är:

kr 12.500,-

Priserna är inklusive moms.

 


Vi kan erbjuda mindre ändringar på ritningarna såsom att ta bort eller ändra fönster och spegelvända ritningarna så det passar din tomt.
För mindre justeringar tillkommer en kostnad på kr 3000 inkl moms då vi måste göra om ritningarna.

För större justeringar som att göra en helt ny planlösning med förändring av både kök och badrum, taklutning, nedsänkning av tak m.m tillkommer en kostnad på kr 6.000,-  då absolut alla ritningar (både V/A, ventilation, arkitekt- och konstruktionsritningar måste göras om).

Önskar du att vi lägger in Attefallshuset på tomtkartan som du beställer från kommunen (pdf- eller DWG-fil) så tillkommer en kostnad på kr 2.500,- inkl moms för Situationsplanen. Vi ritar då in huset på tomtkartan enligt önskemål och visar höjdskillnader samt ev markuppfyllnader/utgrävningar som behövs på fasadritningarna.

 

25 kvadrat Attefallshus


Vad behöver du göra själv?


Det du själv behöver göra innan du skickar in bygganmälan till kommunen är att rita in placeringen av Attefallshuset på en tomtkarta (situationsplan, nybyggnadskarta - kärt barn har många namn) i skala 1:400 eller 1:500 där du skriver in huset mått och avståndet till tomtgräns. Du får även visa var du kopplar in vatten och avlopp. Om tomten är kuperad får du rita in utgrävning och markuppfyllnad på fasadritningen.
Önskar du hjälp med detta kostar det kr 2.500,- extra och vi gör det i samband med att vi iordningställer ritningarna. Vi behöver då tomtkartan som du beställer från kommunen i pdf- eller DWG-format samt en skiss som visar var du önskar placera huset. Vi behöver även veta var vatten och avlopp finns på tomten.

Du får också fylla i bygganmälan med dina personliga uppgifter och fastighetsbeteckning. Där får du även ange vilken färg huset skall ha på både tak och fasad.

Kommunen önskar också ett förslag till kontrollplan. Du hittar en mall för kontrollplan HÄR hos Stockholms Stadsbyggnadskontor. Vi bifogar ett förslag till kontrollplan som bygger på Stockholms Stadsbyggnadskontors exempel.
Vissa kommuner kräver att man anlitar en kontrollansvarig om man bygger ett komplementboende. Kolla med din kommun vad som krävs för din fastighet.

Beroende på var du väljer att placera huset kan kommunen kräva extra dokumentation som geoteknisk undersökning, pålningsplan m.m. Detta ingår inte i handlingarna du får av oss.

Konstruktionsdokumentation från 3e part (en annan konstruktör kontrollerar konstruktionsritningarna och skriver intyg att ritningara och dimensioneringen är beräknad enligt EKS11) kan fås för en extra kostnad av kr 4.500,- inkl moms. Ny konstruktör får anlitas och bedömma ritningarna. För närvarande har detta  endast krävts av Vellinge kommun.


Kommer ditt attefallshus vara placerat nära din bostad eller andra intillgande byggnader behöver du kontollera att det kommer förlja kraven för skydd mot brandspridning. I tabellen nedan visas specifika krav i förhållande till avstånd från byggnaderna. Tabellen kommer från boverket och via denna länk som går till boverkets hemsida kan du finna tabellen samt mer infomation kring brandspridning. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/


Vi kan justera attefallshusritningana utifrån dessa krav så det passar er. Till exempel flytta och ta bort fönster. Vid ytterligare funderingar är det bara att höra av dig till oss.
 


Läs mera om Attefallshuset regeler hos Boverket.
Hos Boverket kan du även läsa om
byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder.

 

Beställningsformulär vid köp av ritningar till Attefallshus på 25  och 30 kvadratmeter

Fyll i blanketten längst ned på sidan. Skriv ned dina personliga uppgifter som namn och adress, vilket hus du önskar och vilken fastighetsbeteckning huset skall ligga på. Önskar du några ändringar kan du meddela det i kommentarsfältet eller klicka på rutorna.

Observera att önskade ändringar på huset såsom spegelvändning, borttagning och ändring av fönster faktureras med ett tillägg på kr 3.000,- kronor inkl moms.

När vi fått din beställning skickar vi en bekräftelse på att vi fått beställningen från dig. Om vi är osäkra på något kontaktar vi dig via mail eller telefon. Vi skriver sedan ut dom önskade handlingarna och skickar dom till dig både som pdf-fil och som papperskopior i A3 format.
Vi bifogar faktura med handlingarna.

 


 • Meddela vilken kulör du önskar på fasaden, fönstren, fodren och knutarna samt vilken takbeklädnad och kulör du vill att huset skall ha. Här kan du också nämna om du önskar ha liggande eller stående panel. Ändringen är kostnadsfri.
 • I samband med beställning av ritningar kan jag rita in Attefallshusets placering på tomten samt visa markändringar på fasadritningarna. Jag behöver då tillgång till tomtkartan som du beställer av kommunen i pdf- eller DWG-fil. Jag behöver även en skiss var du önskar placera huset och hur kopplingen till vatten och avlopp planeras. Maila karta och skissen till dreamsandcoffee@gmail.com i samband med beställning av ritning. Tjänsten och priset gäller endast vid beställning av Attefallshusritningar och inte i efterhand.
 • Hos alla kommuner kan du skicka in din bygganmälan för attefallshus via deras e-tjänst och då behöver du endast våra handlingar i PDF-formart. Dessa filer ingåt i grundpriset. Men önksar du utskrivet exemplar erbjuder vi att vi skriver ut handlingarna i 3 exemplar i A3 format och skickar dom till dig med posten.
 • Beställningen är bindande och faktura skickas tillsammans med arkitekt- och konstruktionsritningarna till angiven adress. En bekräftelse på att beställningen är mottagen skickas till din e-postadress.